Wyobraźnia badacza – od serii przekładowej do serii recepcyjnej

Marta Skwara
2014 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka  
doi:10.14746/pspsl.2014.23.6 fatcat:nm3bsj4gjzcvzb6co3l3rw65my