Mennesket som handelsvare: Slaverikritikkens æstetik og økonomi hos Jean-François de Saint-Lambert og Pierre Samuel Du Pont

Jonas Ross Kjærgård
2017 K&K: kultur og klasse  
Jonas Ross Kjærgård. Adjunkt i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Han har skrevet en litteraturhistorisk ph.d.-afhandling om sammenhængen mellem lykke og menneskerettigheder i årene op til og under Den Franske Revolution og arbejder pt. på et projekt om den haitianske revolutions litteraturhistorie i Frankrig, Tyskland, USA og Haiti i årene 1791-1859.
doi:10.7146/kok.v45i124.103799 fatcat:6kp22ntzenbevkhrz3mpjby4hq