Computational Modelling of Piston Ring Dynamics in 3D

Jozef Dlugoš, Pavel Novotný
2014 Journal of Middle European Construction and Design of Cars  
Shrnutí Pokročilé výpočtové modely pístní skupiny na základě virtuálních prototypů vyžadují mimo jiné i detailní popis dynamického chování pístního kroužku. Z tohoto hlediska je zřejmé, že pístní kroužky pracují v podmínkách, které obecně nelze zjednodušit na často využívaný osově symetrický model. Píst a vložka válce nemají dokonale kruhový tvar především v důsledku výrobních tolerancí a vnějšího tepelně-mechanického zatížení. V případech, kdy kroužek nedokáže kopírovat deformace vložky,
more » ... rmace vložky, nastane lokální ztráta kontaktu a následně i zvýšený profuk spalin a spotřeba oleje. V současné době využívané výpočtové modely nejsou schopné zahrnout všechny podstatné efekty. Článek se zaměřuje na tvorbu 3D poddajného modelu pístního kroužku s využitím Timoshenkovy teorie prutů a Multibody systému (MBS). Vytvořený výpočetní model je porovnán s numerickým řešením na základě metody konečných prvků (FEM).
doi:10.2478/mecdc-2014-0009 fatcat:ryaefh6apfevlhgo4zai3fuwqq