Sources of financing "green investments" micro, small and medium-sized enterprises in the lublskie province
Źródła finansowania "zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Małgorzata Frańczuk, Karolina Gałązka
2017 Ekonomiczne Problemy Usług  
Źródła finansowania "zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kod JEL: G32 Słowa kluczowe: OZE, inwestycje, źródła finansowania, sektor MSP Streszczenie. "Zielone inwestycje" rozumiane jako inwestycje w odnawialne źródła energii, których efektem jest ochrona środowiska naturalnego, stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Jest to związane z celami, jakie Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok w zakresie ochrony środowiska, oraz z wszechstronnie
more » ... az z wszechstronnie promowanym proekologicznym sposobem życia. Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej instrumentów, za pomocą których można finansować "zielone inwestycje". Celem artykułu jest ocena sposobu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego w latach 2014-2016. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorcy mają trudności z podejmowaniem decyzji o inwestycji w odnawialne źródło energii, a w dużej mierze poziom planów inwestycyjnych uzależniony jest od dostępnych źródeł ich finansowania. Wprowadzenie Przyjmowanie wartości związanych z ochroną środowiska, ekologicznym stylem życia, dbałością o otoczenie oraz stwarzanie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Istotnym źródłem, w którym można poszukiwać odpowiedzi na pytanie o charakter relacji zachodzącej między gospodarką rynkową a ochroną środowiska, jest prawo energetyczne, ponieważ sektor energetyki jest nierozerwalnie związany zarówno z kwestiami wpływu na środowisko,
doi:10.18276/epu.2017.127-11 fatcat:anpi4nq5wzc2xg6dw2vktf3nnq