Оцінка результатів ультразвукового дослідження стану ішемізованих м'язів кінцівок у хворих з наслідками компартмент синдрому

O. V. Dolgopolov, O. S. Strafun, V. A. Boier
2017 Клінічна хірургія  
Проаналізовані результати ультразвукового дослідження (УЗД) 653 м'язів кінцівок у 69 хворих за ішемічної контрактури (ІК) в реактивно–відновному періоді. Для кількісної оцінки стану м'язів розроблені спеціальні комп'ютерні програми визначення їх некрозу та δ–ентропії. Встановлене збільшення частки некрозу в ішемізованих м'язах у міру збільшення тяжкості ІК. Показники вертикальної δ–ентропії ішемізованих м'язів вірогідно менші, ніж інтактних м'язів за ІК тяжкої та середньої тяжкості; показники
more » ... жкості; показники горизонтальної δ–ентропії ішемізованих м'язів, навпаки, вірогідно більші, ніж в інтактних м'язах, за ІК тяжкої (достовірно) і середньої тяжкості. Встановлений вірогідний позитивний зв'язок між тяжкістю ІК та часткою некрозу м'язів. За допомогою регресійного аналізу встановлений обернений кореляційний зв'язок між часткою некрозу і показниками δ–ентропії, особливо ішемізованих м'язів. Низькі показники δ–ентропії (вертикальної і горизонтальної) свідчать про значний некроз ішемізованих м'язів, що має суттєве діагностичне значення.
doi:10.26779/2522-1396.2017.08.38 fatcat:2k5toc737jhkplf3japo2tauna