Indicators of open innovative process and evaluation of stage openness of the enterprise

M. Melnyk, Y. Nikitin
2019 Socio-Economic Problems and the State  
д.т.н., завідувач сектором інновацій та трансферу технологій Анотація. На основі аналізу показників оцінки інноваційної діяльності підприємства та аналізу їх прямого або побічного впливу на інноваційний процес обґрунтовано та запропоновано індикатори оцінки відкритого інноваційного процесу. Розроблено методологію оцінки впливу учасників відкритого інноваційного процесу на створення та впровадження інновацій за рівнем їх технологічної готовності та типу інновації, що було апробовано для 28-ми
more » ... бовано для 28-ми українських підприємствах малого та середнього бізнесу. Встановлено, що інноваційний процес створення та впровадження організаційних та маркетингових інновацій більш відкритий, ніж інноваційний процес створення та впровадження продуктових та процесних інновацій. Поглиблено розуміння масиву індикаторів інноваційного процесу та обґрунтувати застосування індикаторів оцінки етапів відкритого інноваційного процесу відповідно до рівня технологічної готовності та типу інновації. Ключові слова: індикатори, відкритий інноваційний процес, рівень технологічної готовності інновації.
doi:10.33108/sepd2019.01.022 fatcat:ew65bo4kubegxnjv3jyhfc5jke