Surgical Treatment of Cerebellar Arteriovenous Malformation

JUN KARASAWA, HARUHIKO KIKUCHI, SEIJI FURUSE, KENJIRO ITOH, NOBUAKI TAKAHASHI, TOHRU MITSUKI
1980 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.20.183 fatcat:r2pqh2wslbezvieoqgntuncghq