MÜCEVHERAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN KİMYASALLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ/The Effects of Chemicals Used in the Jewellery Sector On Human Health

Suat SELÇUK
2018 International journal of interdisciplinary and intercultural art  
Özet Bu çalışmada, mücevherat sektöründe kullanılan kimyasallar ve bu kimyasalların insan sağlığına olan etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma, ülkemizin mücevher sektöründe kullanılan kimyasalların insan sağlığına olan zararlarını ve alınması gereken önlemlerini kapsayan bir çalışmadır. Türkiye ve diğer ülkelerdeki mücevherat sektöründeki ihracat rakamları hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmayla ulaşılmak istenen esas hedef mücevherat sektöründe bulunan atölye çalışanlarının
more » ... lışanlarının kimyasalların zararları hakkında bilinçlenmeleri sağlamaktır. Ayrıca bu çalışmada mücevherat sektöründe kullanılan kimyasalların MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)' leriyle kişilerin kimyasallara maruziyetleri durumunda yapılması gereken işlemler iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde literatür destekli olarak incelenmiştir. Risk analizi tanımlanmış ve mücevherat sektöründe risk analizi yapılmıştır. Risk analizi yöntemleri belirtilmiş ve bu yöntemler içerisinden bir tanesi seçilerek risk analizi yapılmıştır. Sektörde kullanılan asitler, bazlar ve tuzların genel özellikleri ve bu kimyasalların çalışanların sağlıkları üzerinde oluşturabileceği sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Mücevherat sektöründe çeşitli kimyasalların kullanılması sebebiyle sektördeki firmalar çok tehlikeli firmaların sınıfına girmektedir. Önlemlerin alınması sırasında çalışanlardan bilgi alınmasıyla önlemlerin daha çözüme yönelik gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Çalışanların hem kendi hem de devletleri için sağlıkları hakkında bilinçlenmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Mücevherat sektörü, MSDS, risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasallar Abstract In this study, information has been given about the chemicals used in the jewelery industry. The study covers the health hazards chemicals can induce and the precautions to be taken in the jewelery sector in our country. Numerical data has been provided on jewelery export in Turkey and other countries. The target of the study is to raise awareness about the health hazards of chemicals affecting the workshop employees in the jewelery industry. Supported by relevant literature, it has also been explored in this study, the procedures need to be executed with regard to the occupational health and safety measures in the instance of exposure to chemicals and the MDSDs of these chemicals in the jewelery industry. Risk analysis has been defined and such an analysis has been made effort the * Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
doi:10.29228/ijiia.4.47 fatcat:nzz4dqe63rhupjtfcnhoeflvdi