Спеціалізований програмний калькулятор для обчислення значень функції Ламберта W0(X) і споріднених з нею функцій

С.В. Гадецька, В.Ю. Дубницький, Ю.І. Кушнерук, О.І. Ходирєв, Ю.І. Шевяков
2020 Системи обробки інформації  
Запропоновано спеціалізований програмний калькулятор, призначений для обчислення значень функції Ламберта W0(х) і споріднених з нею функцій. Описана його програмна реалізація і наведено приклади обчислень. Калькулятор надає обчислювати значення верхньої гілки функції Ламберта, величину обернену до величини функції Ламберта, логарифм функції Ламберта, експоненту, показник ступеня якої містить функції Ламберта, значення першої і другої похідних, значення узагальненого логарифма, узагальненого
more » ... , узагальненого тангенса, узагальненого котангенса, узагальненого синуса, узагальненого косинуса, гіперболічний узагальнений тангенс, гіперболічний узагальнений котангенс, гіперболічний узагальнений синус, гіперболічний узагальнений косинус. Калькулятор дозволяє обчислювати значення двох найбільш поширених видів визначених інтегралів, підінтегральна функція яких містить функцію Ламберта. Проведено порівняння різних засобів обчислення значень функції Ламберта і рекомендовані області їх застосування.
doi:10.30748/soi.2020.162.03 fatcat:mmytlwq3oncqnndgj5svsn2vzm