Psychology in the service of economy
Psihologija u službi ekonomije

Zlata Lukić
2017 Bankarstvo  
Rezime Ričard Taler, savremeni američki ekonomista i profesor bihejvioralne ekonomije na Univerzitetu u Čikagu, dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju za 2017. godinu. Taler je proširio obuhvat ekonomske analize i učinio je sofisticiranijom razmatrajući tri psihološke odlike koje sistematično utiču na ekonomske odluke -ograničena racionalnost, percepcija pravičnosti i nedostatak samokontrole. Osamdesetih godina prošlog veka razvio je "ekonomsku teoriju samokontrole" koja objašnjava ekonomske
more » ... bjašnjava ekonomske pojave, a naročito donošenje odluka, u kontekstu čovekove nemogućnosti da kontroliše svoje impulse. U brojnim radovima i knjigama objavljenim u ovoj relativno mladoj oblasti ekonomije uvodi termine poput "podstreka" (eng. nudge) i "arhitekture izbora" (eng. choice architecture) i razvija teoriju takozvanog "mentalnog računovodstva" (eng. mental accounting).
doi:10.5937/bankarstvo1704152l fatcat:pe4qjsmzfnf3dkas6jikmuprrm