Élettörténet a múzeumi emlékezet terében

Gyöngyi Hauptman
2013 Belvedere Meridionale  
By analysing the museum history and the museum representations of the family archives preserved in the Nagyatád City Museum collection, I intend to examine the following questions: how do the family, the local community and the local museum form and subsequently interpret the life stories emerging from the documents? What connections can be revealed between diff erent forms of memory (family memory, local social memory and cultural memory represented by the museum); furthermore between memory
more » ... re between memory and identity? "Az esemény jön és elsuhan s az emléknek száz ideje van." Weöres Sándor: Rongyszőnyeg A nagyatádi Városi Múzeum történeti dokumentumgyűjteményében található egy közel kétszáz évet átívelő családi irategyüttes, amelynek darabjait a leszármazottak az elmúlt tíz év során több részletben adták át a múzeumnak. A több generáció által tudatosan gyűjtött és gyarapított, gondosan rendezett irattár részben dr. Veress Dezső egykori nagyatádi ügyvéd életútja, 2 részben pedig a Veress család története köré épül. Az anyag muzeológiai feldolgozását, értelmezését a családdal való szoros, többéves együttműködés segítette (és segíti a mai napig is). 3 A 4 A "Dr. Veress Dezső életútja és munkássága" című kamarakiállítást a 2002 szeptemberében megrendezett
doi:10.14232/belv.2013.2.2 fatcat:5p34rs2etfaktnishj7ygtwt6m