An image of multiculturalism in Vojvodina: Language as a condition for communication

Ljubinko Pusic
2008 Sociologija  
The paper presents summarized results of a part of the research entitled "fact that Vojvodina represents a distinctly multicultural region necessitated further research of the following two questions: Do the inhabitants of Vojvodina speak some of the minority languages (apart from their native languages)? Should the people belonging to the majority nation learn a minority language, if they live in the surroundings where the respective minority constitutes the majority? The research data points
more » ... search data points to the conclusion that there is an unstable social basis for sustainable multiculturalism. KEY WORDS Vojvodina, places, minorities, multiculturalism, language APSTRAKT U radu se propituje nekoliko posebnih pitanja koja se obično ne nalaze u "prvim redovima" danas uobičajenih definicija multikulturalnosti. Ova pitanja proizlaze iz činjenice da se u političkom diskursu sve češće problematizuje multikulturna slika Vojvodine a da se pri tome ne raspolaže validnim istraživačkim podacima. Kako jezik kao komunikacijski kanal može biti u funkciji pospešivanja multukulturalnosti, u radu se istražuje koliki je njegov značaj za stanovnike Vojovdine; podjednako u većinskoj i manjinskim grupama stanovnika. Svi rezultati ukazuju da, na žalost, multijezička slika Vojvodine veoma teško može da se sagleda kao podsticaj za održivu multikulturalnost. KLJUČNE REČI Vojvodina, naselja, manjine, multikulturalnost, jezik ----1 Rad predstavlja jedan deo rezultata istraživanja "Sociološki aspekti multikulturalnosti i regionalizacije i njihov uticaj na razvoj AP Vojvodine i Republike Srbije", u okviru višegodišnjeg projekta Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Empirijski deo istraživanja sproveden je tokom 2003. godine. Nekoliko grupa pitanja koja se odnose na sociološke aspekte multikulturalnosti, takođe kao delovi ovog istraživanja, već je razmatrano i rezultati su predočeni naučnoj javnosti (Pušić, 2003a; Pušić, 2005.)
doi:10.2298/soc0802175p fatcat:7jcypk2jmrhhrorq62sazvsa6q