"Jedząc kebaba..." Zwierzęta i zwierzęcość a islamofobia

Marianna Szczygielska
2018 Praktyka Teoretyczna  
Niniejszy artykuł zawiera przegląd głównych wątków konfliktu między obrońcami praw zwierząt a mniejszościami etnicznymi i religijnymi w kontekście sporu o obój rytualny i produkcje mięsa halal w Europie. Proponuję analizę tej debaty oraz jej islamofobicznych aspektów z perspektywy studiów nad zwierzętami i teorii postkolonialnej. Z jednej strony, postantropocentryczna optyka umożliwia krytykę "humanitarności" uboju zwierząt w ramach przemysłowej produkcji mięsa w nowoczesności, a z drugiej,
more » ... i, a z drugiej, teoria postkolonialna wskazuje na wykorzystywanie pojęć "zwierzęcości" i "zezwierzęcenia" w urasowionej hierarchii władzy. Połączenie tych perspektyw destabilizuje jednoznaczną polaryzację w ramach dyskusji na temat uboju rytualnego, toczonej pomiędzy aktywistami na rzecz praw zwierząt i obrońcami praw religijnych, tym samym przesuwając ciężar analizy na krytykę wzajemnie wzmacniających się systemów opresji, które uprzedmiatawiają zwierzęta i dehumanizują marginalizowane grupy etniczne.
doi:10.14746/prt.2017.4.9 fatcat:jpxaogeusvakdis3jk6ofil3uy