BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNDEKİ DENETİM YETKİSİNİN KAVRAMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF METROPOLITAN MUNICIPATLIY'S SUPERVISION AUTHORITY ON DISTRICT MUNICIPALITIES IN TERMS OF CONCEPTUAL VIEW

Orhan Alici, İşletmeleri İett, Müdürlüğü Genel, Müfettişi
unpublished
Özet Türkiye'de iki kademeli büyükşehir yönetim modelinin uygulanması ile beraber büyükşehir belediyesinin sınırlarını kapsayacak şekilde birçok alt kademe belediyesi de kurulmuş ve böylece bazı mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin alt kademe belediyeleri tarafından, bazıları ortak olmak üzere birçok hizmetin de büyükşehir belediyesi tarafından sunulması sağlanmıştır. Bu yönetim modelinde büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve
more » ... nun büyükşehir belediyesi tarafından sağlanması da hüküm altına alınmıştır. Bu görev ve yetki ise büyükşehir belediyesinin alt kademedeki belediyeler üzerinde bazı alanlarda nev'i şahsına münhasır bir denetim yetkisine sahip olmasını gerektirmiştir. Söz konusu denetim yetkisi literatürde farklı kavramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu makalede de genel olarak idari vesayete benzeyen bu yetkinin "yerel idari vesayet" olarak da adlandırılabileceği hususuna değinilmektedir. Anahtar Kelime: İdari vesayet denetimi, hiyerarşik denetim, iç vesayet, dış idari denetim, yerel idari vesayet
fatcat:4aop7puce5d5lj72soiwftg4oa