Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie

Veronika Kolaříková
2017 Museologica Brunensia  
doi:10.5817/mub2017-2-5 fatcat:xq3p23sz2nf7vg646vlpm5u6oy