Bolezni, ki jih povzroča slabo obveščanje med celicami

Bronka Brzin
1984 Obzornik zdravstvene nege  
Prof. dr. Bronka Brzin Lj ubIj ana Bolezni, ki jih povzroča slabo obveščanje med celicami UDK 616-092.18 IZVLEČEK -Za normalno, zdravo stanje organizma je dobro obveščanje med celicami telesa tako potrebno, kot je potrebno obveščanje v delovnem kolektivu in družbi sploh, če hočemo, da je njihovo delovanje usklajeno. Kadar odkrijemo mehanizem kakšne bolezni, to ni le zanimivo, temveč tudi zelo koristno za pravilno zdravljenje. Pred kratkim so ugotovili, da imajo števi1nezelo različne bolezni
more » ... azlične bolezni skupen mehanizem, okvarjeno komuniciranje med celicami, ter opredelili sistem, ki omogoča »samoupravljanje telesa« s pomočjo mediatorjev in receptorjev. Komunikacijski sistem telesa je v sestavku razložen splošno in pri posameznih obolenjih. DlSORDERS DUE TO POOR COM-MUNICA TlON BETWEEN CELLES. ABSTRACT -Efficient communication between cells of the human body assumes the same importance to the health of the organism as does a good information system to a co-ordinated operation of a work organization or the community at large. The discovery of pathologic mechanisms occurring in the development of a disease is not only interesting: it largely contributes to proper therapy of the condition in question. Recently, a wide range of various diseases were found tohave in common the same pathologic mechanism, i. e. the impaired communication between cells. A system of the so-called »body self-management« operated by mediators and receptors, was defined. The paper presents the body's communication system in general and its operation in particular diseases.
doaj:583b7aada9524463bf96647fa115c169 fatcat:wlh5e73ka5dk3fdk7wv5f4etdy