Rec. Beata Jarosz, "Językowy obraz ŚLUBU", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 266 ss

Ewa Siatkowska
2016 Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej  
Review: Beata Jarosz, Językowy obraz ŚLUBU, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 266 pp.The article is a review of Beata Jarosz's book about the linguistic image of the wedding, entitled Językowy obraz ŚLUBU, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014. Rec.: Beata Jarosz, Językowy obraz ŚLUBU, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 266 ss.Artykuł stanowi streszczenie pracy Beaty Jarosz Językowy obraz ŚLUBU, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
doi:10.11649/sfps.2016.017 fatcat:b5m2m2uadnd6loi5kjvzlc63zi