A case of severe heart failure associated with obesity hypoventilation syndrome
肥満低換気症候群が関連した重症心不全の1例

Ryoko Saito, Shohei Ikeda, Takanori Tamaru, Noriko Onoue, Mitsuaki Tanaka, Takeshi Ishizuka, Shigeo Baba, Tsuyoshi Shinozaki
2010 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo.42.1466 fatcat:chu2nnct7rgtnkdzkxe3b7kvca