Öfversikt öfver de större bankernas ställning den 30 November 1915

1915 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3437369 fatcat:ekcnbkfli5ftvb5ahbsiuw4lqu