Caheter ablation for atrial fibrillation in prevention of stroke
Katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příhody

Martin Fiala
2017 Intervenční a akutní kardiologie  
Interv Akut Kardiol 2017; 16(2): 71-74 / INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE 71 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příHody Katétrová fibrilace síní v prevenci cévní mozkové příhody Martin Fiala Oddělení kardiologie, Centrum kardiovaskulární péče, Brno Interní kardiologická klinika, FN a MU Brno Prevence tromboembolických komplikací je základní součástí léčby pacientů s fibrilací síní (FS). Úspěšná katétrová ablace FS, skrze restauraci sinusového rytmu a zotavení
more » ... rytmu a zotavení normálních kontrakcí ouška levé síně, má potenciál vrátit riziko ischemické CMP na úroveň populace bez FS. Kromě toho zejména u pacientů s perzistentní FS je součástí efektu léčby i zvrat progresivního hemodynamického a funkčního zhoršování, které se skrývá za vysokou mortalitou z kardiovaskulárních příčin. Hlubší poznání kauzálních vztahů mezi FS a rizikem tromboembolických příhod by přispělo k přesnější stratifikaci pacientů, u kterých lze po ablaci bezpečně antikoagulační léčbu ukončit. Klíčová slova: fibrilace síní, tromboembolismus, cévní mozková příhoda, katétrová ablace. Caheter ablation for atrial fibrillation in prevention of stroke Prevention of thromboembolic complications represents a fundamental component of treatment in patients with atrial fibrillation (AF). Successful AF catheter ablation, via restoration of sinus rhythm and recovery of normal left atrial appendage contractions, has the potential to reverse the risk of ischemic stroke to the level in population without AF. In addition, the ablation effects include reversal of hemodynamic and functional impairment hidden behind the cardiovascular mortality, specifically in patients with persistent AF. Deeper understanding of causal links between AF and the risk of thromboembolic event would help better stratification of patients who can safely terminate anticoagulation after ablation.
doi:10.36290/kar.2017.011 fatcat:qzpctcqidvggdao6uftbsgbdbq