Veliki rat – velike promjene: čitanje promjena slike vojne uniforme
Great War - Great Changes: Reading the Changing Image of the Military Uniform

Ante Tonči Vladislavić
2016 Studia Ethnologica Croatica  
Ovaj rad nalazi se u otvorenom pristupu i može se distribuirati u skladu s odredbama licencije CC BY-NC-ND 4.0 HR Rad se bavi izgledom i reprezentacijom vojnih uniformi, koje u Prvom svjetskom ratu postaju neizbježan i standardiziran ratni atribut. One su postale važan dio ratne ali i ukupne odjevne slike. Promjene ratnih uniformi istiskuju dotadašnju viziju uniforme i njezinu kodiranost, proizvodeći popunjavanje značenjskog prostora novim kodovima, a mogu se čitati na razini uniforme kao
more » ... uniforme kao objekta, ali još više u retorici fotografske slike. Napredak industrijalizacije i masovne proizvodnje standardiziranih vojnih uniformi poklapa se s industrijom stvaranja i reproduciranja slike (fotografije) u tiskanim masovnim medijima, pa se sve informacije o promjenama uniforme čitaju kao promjene kodiranosti fotografske reprezentacije. Radom se želi pokazati vidljivim promjene koje su se dogodile u razvoju vojne uniforme kao objekta, kao i promjene kodiranosti unutar reprezentacije fotografske slike. 1 Ključne riječi: Prvi svjetski rat, odijevanje, vojne uniforme, retorika fotografske slike, reprezentacije u fotografskoj slici UVOD Uniforme u Prvom svjetskom ratu postaju neizbježan i standardiziran ratni atribut. One su postale važan dio ratne ali i ukupne odjevne slike koja čini vidljivim kako "pojavnost zamjenjuje stvarnost" (Wilson 2003:33).
doi:10.17234/sec.28.12 fatcat:utdxfi636vetdgocyyohakasyq