METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

İlkan Özkan, İlhami İLHAN
2019 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Öz: Bu çalışmada, metal kompozit şönil iplik üretimi gerçekleştirilmiş ve bu ipliklerden örme kumaş üretilerek performans özellikleri araştırılmıştır. Şönil ipliğin kararlı yapısını oluşturan bağ iplikleri, gümüş kaplı poliamid filament ile pamuk ipliğinin katlanıp bükülmesi yoluyla üretilmiştir. Elde edilen kompozit iplikler örülerek kumaş haline getirilmiş, karşılaştırma amacıyla %100 pamuk ipliğinden kontrol kumaşı da üretilmiştir. Numunelerin aşınma dayanımı, dairesel eğilme direnci,
more » ... lme direnci, elektriksel direnci ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi için gerekli testler yapılmıştır. Kompozit kumaş ile kontrol kumaşından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Kompozit kumaş örneğinin kontrol kumaş örneğinden 6 kat fazla aşınma dayanımına sahip olduğu, daha düşük yüzey özdirenci gösterdiği ve yapısında gümüş kullanılmasına karşın antibakteriyel özellik göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Abstract: In this study, performance characteristics of knitted fabrics, which were produced by using metal composite chenille yarns, were investigated. Cotton yarn was folded and twisted with silver-coated polyamide yarn for producing core yarns of chenille. Composite chenille yarns were knitted to single jersey fabric. 100% cotton fabric was also produced as control sample for comparison. Abrasion resistance, circular bending rigidity, electrical resistance and antibacterial activity tests were applied to samples. The obtained results were compared and evaluated. As a conclusion, composite fabrics showed revealed 6 times better abrasion resistance and lower surface resistivity than control sample. Despite the use of silver in structure, composite fabric did not show antibacterial activity.
doi:10.17482/uumfd.480895 fatcat:f27qo7nvhzbufdsb2imxnznzqe