Realization of Virtual Human Face Based on Deep Convolutional Generative Adversarial Networks

Zijiang Zhu, Xiaoguang Deng, Junshan Li, Eryou Wei
2018 Journal of Signal and Information Processing  
doi:10.4236/jsip.2018.93013 fatcat:vam6gmlytzavbmqoeu6ct7sx3e