Supplementary document for Lightsheet-based flow cytometer for whole blood with the ability of magnetic retrieval of objects from the blood flow - 4968115.pdf

Roman Verkhovskii, Anastasiia Kozlova, Olga Sindeeva, Ilya Kozhevnikov, Ekaterina Prikhozhdenko, Oksana Mayorova, Oleg Grishin, Mihail Makarkin, Alexey Ermakov, Arkady Abdurashitov
2020 figshare.com  
Supplement 1
doi:10.6084/m9.figshare.13338662.v1 fatcat:bwgoukkb65aaje65pmfb4v5upi