Dioničarsko društvo Slavonske vicinalne željeznice (1892.-1933.)

Siniša Lajnert
2019 Scrinia Slavonica  
U radu autor obrađuje ustroj, poslovanje i likvidaciju Dioničarskog društva slavonske vicinalne željeznice u vremenskom periodu od godine 1892., kada je društvo osnovano, pa sve do godine 1933., kada je završena njegova likvidacija. Sjedište društva u Austro-Ugarskoj Monarhiji bilo je u Budimpešti, da bi se odlukom njegove izvanredne glavne skupštine od 24. svibnja 1923. premjestilo u Zagreb. Pruge društva bile su sljedeće: Osijek-Našice, Našice-Nova Kapela-Batrina, Pleternica-Požega te
more » ... a-Požega te Požega-Velika. Navedene privatne pruge bile su u državnoj eksploataciji, odnosno upravi. Temeljem sporazuma od 7. veljače 1931., država je otkupila pruge Dioničarskog društva slavonske vicinalne željeznice pa je tako prestao i razlog njegovog postojanja. Društvo je 1932. godine ušlo u proces likvidacije, koji je završio 12. travnja 1933.
doi:10.22586/ss.19(2019).1.6 fatcat:of2a6quw6jerjotzuuchtn3b54