DIET OF EUROPEAN GRAYLING (THYMALLUS THYMALLUS L.) FROM RIVERS OF THE ZAKARPATTYA IN CURRENT CONDITIONS
ЖИВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА (THYMALLUS THYMALLUS L.) РІЧОК ЗАКАРПАТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

A. Khandozhivska, S. Krazhan, A. Mruk, S. Koba
2014 Ribogospodarsʹka Nauka Ukraïni  
ЖИВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА (THYMALLUS THYMALLUS L.) РІЧОК ЗАКАРПАТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ А. І. Хандожівська, anna-nyrka@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ С. А. Кражан, stalina_krazan@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ А. І. Мрук, amruk@ukr.net, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ С. А. Коба, koba_sveta@mail.ru, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ Мета. Визначити спектр живлення, якісний та кількісний склад харчової грудки різновікових груп
more » ... різновікових груп (2+, 1+, 0+) європейського харіуса (Thymallus thymallus) річок Тересва та Теребля Закарпатського регіону. Методика. Первинний матеріал в кількості 28 екз. різновікових особин європейського харіуса було зібрано під час польових робіт на закарпатських річках за сприяння «Закарпатдержрибоохорони». Рибу було вилучено з браконьєрських сіток, і зафіксовано у 10 % розчині формаліну. Опрацювання зафіксованого матеріалу проводили в лабораторних умовах за загальноприйнятими методиками. Результати. Досліджено живлення різновікових груп (2+, 1+, 0+) європейського харіуса річок Тересва та Теребля Закарпатського регіону. Встановлено, що харіус споживає, головним чином, безхребетних донної фауни, надаючи перевагу амфібіонтним організмам класу Insecta. Спільними у живленні три-, дво-та цьоголіток харіуса були організми родів Diptera, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata, Amphipoda. Індекс наповнення шлунка у цьоголіток харіуса середньою масою 12,3 ± 0,72 г складав в середньому 384,54 ± 114,01 % оо , у дволіток середньою масою 29,53 ± 2,14 г -177,75 ± 16,41% оо , триліток середньою масою 91,4±11,42 г -168,49 ± 25,44 % оо . Наукова новизна. Інформація щодо живлення європейського харіуса в річках Закарпаття в сучасних умовах є фрагментарною та недостатньо вивченою, оскільки вказаний вид риб внесений до Червоної книги України, що обмежує отримання матеріалу для досліджень. Практична значимість. Отримані дані дозволять науково обґрунтовано визначати обсяги вселення молоді європейського харіуса в річки Закарпаття з метою збереження та поповнення його природних популяцій. Ключові слова: європейський харіус, живлення, індекс наповнення шлунка, річки Закарпаття. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Відомостей щодо характеру живлення харіуса в науковій літературі значна кількість. З 1836 -1887 рр. та до нинішнього часу цим питанням займалось багато вчених різних країн, де даний вид поширений в природному середовищі. Вивченню живлення роду харіусів присвячені роботи, що охоплюють райони Америки, Білорусі, Аляски, Чукотки, Камчатки, Сахаліну, Примор'я, Кольського півострова, високогірних озер басейну р. Ангара, басейну рр. Ками, Обі, Єнісею, Уралу, Язової, Віжаїхи, Буя, Чусової, Сильви, Косьви, Сарсу тощо [1 -10], а також річок Закарпатського регіону [11 -13]. За літературними даними, харчовий спектр європейського харіуса нараховує декілька сотень видів різноманітних безхребетних, а інколи й хребетних тварин, які відносяться до 25 -35 родів та більше ніж 60 родин. Разом з тим, у складі їжі домінують представники 2-5 рядів безхребетних, що залежить від наявності 22 БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ
doi:10.15407/fsu2014.02.022 fatcat:u4kebpox3nbc7b7pa3bjdrngie