The Sjögren's syndrome – an interdisciplinary problem viewed by a dentist
Artykuł przeglądowy Zespół Sjögrena – problem interdyscyplinarny widziany okiem lekarza stomatologa

Agata Barczyk, Sebastian Foryś
2014 Rheumatology  
doi:10.5114/reum.2014.47234 fatcat:vidi7fgxcfbp3gazc7daqzapzm