Stavovi roditelja prema fizičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta

Radovan Grandić, Marta Dedaj, Tanja Panić
2018 Inovacije u Nastavi  
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Марта Д. Дедај, Тања П. Панић Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре "Сирмијум", Сремска Митровица Оригинални научни рад Ставови родитеља према физичком васпитању деце предшколског узраста Резиме: Хуманистичка концепција физичког васпитно-образовног подручја базира сe на задовољавању есенцијалних и егзистенцијалних потреба сваког детета.Примарни циљ васпитно-образовног подручја физичког васпитања је стицање навике
more » ... ног физичког вежбања код деце. Створити навику за свакодневним физичким вежбањем није само задатак физичког васпитања у предшколској установи и школи него и породице. Циљ овог истраживања је био да се утврде ставови родитеља према физичком васпитању деце предшколског узраста. У истраживању је учествовало сто педесет и троје родитеља, чија деца похађају предшколску установу из Новог Сада. На основу резултата који су добијени овим истраживањем може се извести закључак да родитељи који су учествовали у узорку истраживања имају формиран позитиван став о значају физичког васпитања на предшколском узрасту детета. Забрињавајући подаци који су добијени овим истраживањем су они који се тичу времена које родитељи проводе са својом децом свакодневно у физичким активностима. Можемо закључити да је неопходно повећати обим физичке активности деце предшколског узраста, јер континуирано физичко вежбање и укључивање у спортске активности могу позитивно утицати на социјализацију деце. Важно је да се код деце још пре поласка у школу развије љубав према физичком васпитању и здравом начину живота, у чему је пример родитеља веома инспиративан. Кључне речи:родитељи, физичко васпитање, деца предшколског узраста, ставови.
doi:10.5937/inovacije1802060g fatcat:g6lhbnbqsbh3bcnmxohly4tnqu