Het Europese beurzenlandschap in beweging

K. J. Alsem
2002 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het Europese beurzenlandschap is zich ingrijpend aan het herschikken. Beurzen gaan zelf 'naar de beurs' en bevinden zich in een proces van opschaling. De beurzensector gaat daardoor steeds meer lijken op andere sectoren in de economie, waarin winstgerichte ondernemingen met elkaar concurreren dan wel samenwerking zoeken. In deze bijdrage wordt onder andere aandacht besteed aan de consequenties van deze ontwikkelingen voor de kwaliteit en efficiency van de marktwerking, inclusief handel,
more » ... ief handel, clearing en settlement. Voorts wordt de rol van het toezicht belicht, en wel op drie onderscheiden niveaus: het toezicht binnen ondernemingen, het toezicht van beurzen op genoteerde ondernemingen, en het toezicht op effectenbeurzen. Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor saillante ontwikkelingen inzake de rechten van de kapitaalverschaffers.
doi:10.5117/mab.76.13792 fatcat:xrtsbrghdja27cbo2sv4tw6mse