AGAINST CREATIVITY: LOOSELY STRUCTURED THOUGHTS ON A LOOSELY DEFINED TOPICPROTI USTVARJALNOSTI. OHLAPNO STRUKTURIRANE MISLI O OHLAPNO DEFINIRANI TEMI

Blaž Bajič
2017 Traditiones  
Prispevek obravnava pojem ustvarjalnosti, tako da sledi njegovi rabi v diskurzu, ki je skupen heterogeni skupini družbenih akterjev. Skupaj s povezanim pojmovnim ozadjem ustvarjalnost oblikuje depolitiziran način predstavljanja skupnosti, krajev in družbe. Teza prispevka je, da takšen pristop onemogoča, da bi ustrezno zajeli oblike družbenih procesov, ki jih preučujemo, in ga je zato treba zavrniti.
doi:10.3986/traditio2017460205 fatcat:ih2zlswfyvcejgeckfih7ch7t4