Ресурсозберігаючі технології виробництва молока з використанням легкозбірних приміщень та високопродуктивних доїльних установок

M.M. Lutsenko, O.Yu. Galay
2018 Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnology  
Високої продуктивності молочних корів в умовах нових інноваційних технологій неможливо отримати без забезпечення комфортних умов їх функціонування. В зв'язку з цим досліджено умови утримання високопродуктивних корів в різних типах тваринницьких приміщень: традиційному, шириною 24 м і нових легкозбірних, шириною 32,5 м та 36 м в екстремальні періоди року. Різна ширина приміщень обумовлена необхідністю використання різних типів доїльних установок: «Молокопровід», «Паралель», «Карусель» та
more » ... арусель» та роботизованих систем доїння. Проведеними дослідженнями встановлено, що об'ємно-планувальні і технологічні рішення легкозбірних приміщень збільшують об'єм приміщення на одну голову з 45,6 м3 до 96,3 м3 та 129,6 м3, що позитивно впливає на умови утримання високопродуктивних корів. Наявність в їх конструкції бокових штор та світлоаераційного гребеня збільшують швидкість руху повітря у 3 рази, що забезпечує зниження концентрації аміаку у 8 разів, а бактеріальне забруднення повітря у 18,7 разів у порівнянні з традиційним корівником. За рахунок бокових штор і світлоаераційного гребеня у нових типах корівників забезпечується нормативна освітленість, що виключає необхідність додаткового освітлення, а відповідно, і забезпечує економію енергоресурсів. Встановлено, що технологічні рішення легкозбірних приміщень забезпечують комфортні умови відпочинку високопродуктивних корів. В зв'язку з чим в цих типах приміщень тварини відпочивають на 12,4% та 20% більше часу у порівнянні з традиційними приміщеннями. Позитивним є і те, що в нових типах приміщень у тварин появляється новий, надзвичайно важливий, елемент поведінки – пересування, на який вони витрачають 8,6% та 9,9% часу доби. Нові типи приміщень з ресурсоощадними технологіями виробництва молока позитивно впливають на умови утримання високопродуктивних корів і можуть широко впроваджуватись вУкраїні.
doi:10.15421/nvlvet8430 fatcat:mrbvoqe2ujhfpjmkwhvxaykbbq