HÜSEYİN AVNİ LİFİJ İN KURTULUŞ SAVAŞI TEMALI RESİMLERİNİN İKONOLOJİK VE İKONOGRAFİK İNCELENMESİ

UFUK ALKAN
2017 Journal of International Social Research  
Öz Anadolu kültürü, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında yer aldığından, bu kültürlerin etkisinde kalmıştır. Farklı coğrafyalarda gelişen ve geçmişten günümüze kadar uzun yıllar süregelen Türk Sanatı, Anadolu'da çağına uygun yöntemlerle geliştirilerek, çağdaş Türk sanatının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, eğitimde yeni modellemeler, düşünce deneyimleri, diğer alanlarda batılılaşma ve çağdaşlaşma adına hareketlilikler göstermiştir. Sanat eğitimi almak amacıyla
more » ... timi almak amacıyla yurt dışına gönderilen ilk ressamlarımızdan sonra, Cumhuriyet dönemi ressamlarının da bu yolu takip etmesi, yeni sanat tekniklerinin kazandırılması bakımından ülkemiz adına bir dönüm noktası olmuştur. Eğitim amaçlı yurt dışında bulunan bu genç ressamlarımızın Birinci Dünya Savaşı'yla beraber vatana dönüşüyle bu süreç başlamıştır. Hüseyin Avni Lifij gibi ressamlarımız, Türk resim sanatında aktüel toplumsal fenomenleri çalışmalarında göstermeleri bakımından bir ilke imza atmışlardır diyebiliriz. Sanat olgusunu anlamanın en iyi yolu, sanat yapıtını analiz etmekle mümkündür. İkonografik çözümleme, sanat objelerinde iskeleti oluşturan formlarla, konu ve konsept arasında bir ilişki kurulmasını, hayal edilen izlenimlerin çözümlenerek, hikaye ve alegoriler tespit edilmesini amaçlamaktadır. İkonolojik çözümlemeyle de, sanat yapıtının yapıldığı dönemi, tarihsel özelliklerini sanatçının kişiliğini ve yaşadığı dönemin sanat yapıtına etkisini belirlemek içindir. Abstract Because the Anatolian culture is located in between the eastern and western civilizations, it has come under their influence. Turkish art that has been developing over a very long time from the past extending into the present has played a vital role in shaping contemporary Turkish art in Anatolia in accordance with the methods of the time. During the 19 th century the Ottoman Empire has had considerable amount of new kinds of modeling in education, experiences in thought, and westernization and modernization. After the first painters were sent abroad to receive art education, that Republican era painters have followed the same path has been a milestone for our country in terms of acquiring new techniques in art. This process started with the return of young painters that were overseas for educational purposes with the onset of the First World War. We can say that painters like Hüseyin Avni Lifij were the first to show in their works the contemporary social phenomenon in Turkish art of painting. The best way to understand the concept of art is by analyzing works of art. Iconographic analysis is to establish a relationship between the topic and concept, and forms that make up the backbone of objects of art, to discover stories and allegories by analyzing the imagined impressions. Iconological analysis is to determine, the era in which the work of art was made, its historical characteristics, the personality of the artist and the effects of that era on the work or art.
doi:10.17719/jisr.2017.1497 fatcat:chwuc2upgzdsjgwy6lnu4cpuum