Ethical standards for the occupational health-nursing practitioner regarding the HIV positive person in the workplace

M Otto, A C Botes
2001 Health SA Gesondheid: Journal of Interdisciplinary Health Sciences  
The occupational health-nursing practitioner often becomes involved in ethical dilemmas with regard to the handling of HIV-positive people in the workplace in that the interests of the HIV-positive people conflict with the interests of the employer.OpsommingDie beroepsgesondheidsverpleegkundige raak dikwels in etiese dilemmas betrokke ten opsigte van die hantering van die MIV-positiewe persoon by die werkplek deurdat die belange van die MIV-positiewe persoon botsend is met die belange van die
more » ... rkgewer. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
doi:10.4102/hsag.v6i1.53 fatcat:32ckt7c6b5gohfzu5rzkjuqxci