The Celebration of Marriage Coram Assistente Laico (C. 1112)
Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112)

Radosław Gosiewski
2018 Roczniki Nauk Prawnych  
doi:10.18290/rnp.2017.27.3-7en fatcat:mr5itkzhrjfgpeh7jft5jg7nwq