Yeni Değerlendirmeler Işığında Menderes Magnesiası nda Athena Kültü, Panathenaıa ve Bilinmeyen bir Athena ( ) Başı

Görkem Kökdemir
2019 Cedrus  
Öz: Artemis ve Apollon kültlerinin Magnesia kenti için nasıl bir önem taşıdığı ve başat rol oynadıkları bugüne kadar konuyla ilgili yapılan birçok çalışma ile ortaya konmuş ve kesinlik kazanmıştır. Ancak bu inançların yanında Athena kültünün de diğerleri kadar önemli olduğunu belirleyecek bir takım kanıtlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, Magnesia'daki Athena kültü ile ilişkili tüm veriler bir araya getirilerek kültün kentteki olası varlığı ve önemi, hangi sıfat ile Magnesia'da tapınım gördüğü,
more » ... tapınım gördüğü, Atina'da Athena'ya adanmış olan "Büyük Panathenaia" festivallerine benzer şekilde, Magnesia'da da tanrıçaya adanmış "Panathenaia" festivallerinin olası varlığı tartışılmıştır. Ayrıca, bu çalışma ile Athena kültü için önemli olduğu kabul edilen kent tiyatrosunun bulunduğu alanda ortaya çıkartılan ve bugün için İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bir heykele ait olabilecek bir kadın başı (Env. No. 446) üzerinde, ilk kez değerlendirmeler yapılarak heykelin kimliği ile ilgili yeni öneriler öne sürülmüştür. Abstract: The importance of the cults of Apollo and Artemis as Magnesia's outstanding and of major priority for Magnesia revealed as a result of many studies about the subject and has become conclusive. However along with these cults; there are some evidences to show the importance of the cult of Athena for the city as much as these cults. In this study, the possible existence and importance of the cult of Athena in the city and worship in which appellation are discussed by collecting all the datas about the cult in Magnesia. Furthermore, the presence of the festivals of "Panathenaia" consecrated to the goddess in Magnesia like the festivals of "Great Panathenaia" in Athens is examined. Also, for the first time, new evolutions and claims about the identity of female head found in the area of the theater of the city which is thought important for the cult of Athena and probably belongs to a statue located in Istanbul Archeology Museums (Inv. No. 446) are made.
doi:10.13113/cedrus/201998 fatcat:fg5isbj4ufconiqfmefjm52mvi