Η οργανωσιακή αλλαγή και η επίδρασή της στην απόδοση των εργαζομένων [article]

Παναγιώτα Δούβλου, Βικτώρια-Μαρία Μπέλλου, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2017
doi:10.26253/heal.uth.3330 fatcat:pbeeltw4kjh4lokxjvhtm772na