رویکرد نظریه‌ی بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان سرمایه‌گذاری با وجود دو تولیدکننده‌ی دارای کالاهای جانشین

لعیا شهبازی, مرتضی راستی برزکی
2019 مهندسی صنایع و مدیریت  
doi:10.24200/j65.2019.7068.1684 fatcat:t3xcioz45vgfdjw5xdnssk54bi