ЧАСТКОВЕ ОНОВЛЕННЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ, ЩО ВІДРОБИЛО РЕСУРС

C. А. Воинова
2016 Avtomatizaciâ Tehnologičeskih i Biznes-Processov  
<p>Обернена увага на загострення проблеми оновлення технологічного устаткування, що витратило ресурс працездатності. Відмічено, що основна частина виробничих фондів країни складається з подібного, зношеного<br />устаткування. Вказано на те, що подібне положення характерне для всіх галузей вітчизняного виробництва, включаючи харчову промисловість. Розглянуто основні задачі проблеми часткового оновлення зношеного<br />устаткування, що дозволяє підвищити рівень його технологічної ефективності.
more » ... ї ефективності. Вказано комплекс робіт, що забезпечують технологію, конструкцію оновлюваного технічного об'єкту його технічне обслуговування. Цей комплекс складається з низки характерних організаційно-технічних завдань: обстеження стану зношеного устаткування, аналіз параметрів наміченого режиму його використання впродовж заданого майбутнього<br />періоду його функціонування, розробка заходів оновлення, практична реалізація заходів програми, включаючи пуск в роботу і наладку, випробування його у дії, аналіз і оцінка результатів оновлення. Розглянуто особливості вирішення завдань проблеми в різних умовах і при різній мірі зносу. Відмічено, що программа оновлення включає дві групи робіт: підвищення рівня технологічної ефективності функціонування устаткування, а також оновлення постановки процесу його експлуатації. Показано потенційні можливості часткового оновлення і доцільність його широкого застосування при нинішньому стані значної частини діючого вітчизняного<br />устаткування. Підкреслено, що на кожному підприємстві існує певний резерв ресурсних можливостей щодо проведення програми оновлення доцільного об'єму. Вказано на можливість здобуття крупного комплексного<br />позитивного ефекту при вирішенні завдань проблеми часткового оновлення зношеного технологічного устаткування.</p>
doi:10.21691/atbp.v8i1.26 fatcat:wvrx3gfwpnbqfmhq5n5niyj3dq