Development of elite sportsmen's training system
English

T.K. Yessentayev
2016 Pedagogìka, Psihologìâ ta Mediko-bìologìčnì Problemi Fìzičnogo Vihovannâ ì Sportu  
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ Развитие системы подготовки спортсменов высшей квалификации Есентаев Т. К. Международный центр спортивных технологий «Sport Energy», Республика Казахстан Єсентаєв Т. К. Розвиток системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації. Мета: вивчення умов і організаційно-управлінських форм забезпечення використання матеріально-технічного і кадрового потенціалу сучасної системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації.
more » ... ої кваліфікації. Матеріал: як джерела інформації використані публікації за темою статті. Результати: проаналізовано підходи до оптимізації процесу управління підготовкою та змагальною діяльністю спортсменів. В основі сучасної системи підготовки та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації лежить використання знань і практичних навичок фахівців різного профілю. Забезпечення умов для участі фахівців різного профілю в процесі підготовки спортсменів забезпечується великими тренувальними центрами з розгалуженою інфраструктурою та умовами для надання спортсменам широкого комплексу послуг. Висновки: Координація діяльності фахівців різного профілю в підготовці і змагальній діяльності спортсменів забезпечуються різними формами менеджменту. Найефективнішою з них є модель співпраці головного тренера і керівника комплексної наукової групи. Ключевые слова: тренировка, спортсмен, менеджмент, модель управления, кадры, тренировочные центры. тренування, спортсмен, менеджмент, модель управління, кадри, тренувальні центри. training, sportsman, management, model of management, personnel, training centers.
doi:10.15561/18189172.2016.0201 fatcat:h4pr22wbh5eofjk5cfeuaphr34