Report of Lecanophryella indica (Ciliophora, Suctorea) as epibiont on harpacticoid copepod from Mumbai coast of India (Arabian Sea)

Tapas Chatterjee, Sabyasachi Sautya, Igor Dovgal, Sunil Kumar Padhi
2021 Acta Biologica  
The article deals with the report of suctorian ciliate Lecanophryella indica from new locality (Mumbai, west coast of India, Arabian Sea) and new host -harpacticoid copepod. The redescription of the species is presented. The possible prevalence of L. indica to localization on host cephalothorax is also discussed. Doniesienie o Lecanophryella indica (Ciliophora, Suctorea) jako epibioncie na widłonogu rzędu Harpacticoidae z wybrzeża Bombaju w Indiach (Morze Arabskie) Słowa kluczowe epibioza,
more » ... ki, Lecanophryella indica, żywiciel z rzędu Harpacticoidae, Bombaj Streszczenie Artykuł dotyczy doniesienia o występowaniu orzęska Lecanophryella indica z nowego stanowiska (Bombaj, zachodnie wybrzeże Indii, Morze Arabskie) i jego nowego gospodarza -widłonoga z rzędu Harpacticoidae. Przedstawiono opis gatunku i omówiono możliwe występowanie L. indica w nietypowej lokalizacji na głowotułowiu gospodarza.
doi:10.18276/ab.2021.28-07 fatcat:467lcltyrvaoplnocaudrpj35e