Elektromıknatıs Tetiklemeli Mikro Valf Tasarımında Ortaya Çıkan Toplam Hata ve Belirsizliklerin Analizi

Ceren Genç, Yasemin Karadana, Vezir Ayhan
2017 Sakarya University Journal of Science  
ÖZ Hata ve belirsizlik analizi ürünün üretim aşamasına ulaşmadan iş adımlarında gerçekleştirilen ölçümlerde meydana gelebilecek olası hataların belirlenmesi ve önlenmesi için uygulanan teknik bir yöntemdir. Arge, ürün tasarımı, kalite ve üretim iyileştirme gibi incelemeye konu olan çalışmaya göre olası hata türünün belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Ölçümün gerçekleştirildiği her yerde hatalar mevcuttur. Bu sebepten ölçüm sonuçları verilirken ölçülen değerin belirsizliği verilmelidir.
more » ... i verilmelidir. Yani, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinin belirli bir olasılıkla bulunduğu aralık belirtilmelidir. Yapılan bu çalışmada, elektromanyetik tetiklemeli valf tasarımının gerçekleştirilmesi esnasında deneysel ve teorik çalışmalarda meydana gelen hata oranı ve belirsizlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, elektromanyetik bir valf tasarımında karşılaşılan olası hatalar ve belirsizlik değerleri hesaplanmış ve ölçüm sonuçlarına ait veriler toplam belirsizlik değerleriyle birlikte verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Hata analizi, üretim iyileştirme, belirsizlik analizi, risk Analysis of total errors and uncertainties on electromagnet triggered micro valve design ABSTRACT Analysis of total errors and uncertainties is a technical method to identifying and preventation potential errors that may occur on product before reaching the manufacturing stage. It is used for determining probable error types in R&D, product design, quality and production improvements etc. There are always errors in every step of measurement. For this reason the measurement results should be given the uncertainty of the measured value. So, it should be specified certain probability of the true value of measured. In this study, error rate and uncertainty analysis in experimental and theoretical trials that may occur obtained during the realization of the electromagnet triggered micro valve design. As a result, encountered potential errors and uncertainties of electromagnetic valve design were calculated and dates of measured results with uncertainty values were given.
doi:10.16984/saufenbilder.327117 fatcat:xit7ozigrrdkle53pmszh2ba4u