Turist Güvenliğinin Risk Azaltma Davranışı, Tavsiye Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: İstanbul'u Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma

Ayşe Nevin Sert
2019 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Risk Azaltma Davranışı, Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Etme Niyeti, İstanbul ÖZ Turist güvenliği turizmin gelişimi açısından önemli bir kavramdır. Turistlerin güvenlik algıları ve bu algılardan kaynaklı davranışlarının anlaşılması gerekmektedir. Çalışmada İstanbul'a gelen İranlı turistlerin İstanbul ile ilgili güvenlik algıları ve bu algılara bağlı olarak oluşan risk azaltma davranışları incelenmiştir. Ekim-Kasım, 2018 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret eden 389 İranlı turiste yüz yüze anket
more » ... ze anket uygulanmıştır. Yapılan çalışmada algılanan güvenliğin risk azaltma davranışı, tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili olduğu bulgulanmıştır. Risk azaltma davranışlarıyla ilgili olarak İranlı turistlerin özellikle potansiyel bir kurban durumuna düşebilecekleri durumlardan kaçındıkları ve çevrelerinde olup bitenlere karşı uyanık oldukları görülmüştür. Bekar, tatile yalnız çıkanlar, gelir seviyesi yüksek, 45-49 yaş aralığındaki kişilerin güvenlik algılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir A R T I C L E I N F O Article history:
doi:10.18506/anemon.520716 fatcat:a64lrsxrf5aldebrachbr6l35a