Creating a Competitive Engineering Product for the Innovation-Oriented International Business
Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу

L. L. Nosach, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute» named after M. Ye. Zhukovskiy, K. Y. Velychko, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
2019 Bìznes Inform  
БІЗНЕСІНФОРМ № 4 '2019 www.business-inform.net УДК 339.94.009.12 JEL: F23 СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ІНЖИНІРИНГОВОГО ПРОДУКТУ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 2019 НОСАЧ Л. Л., ВЕЛИЧКО К. Ю. УДК 339.94.009.12 JEL: F23 Носач Л. Л., Величко К. Ю. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу З метою дослідження проблематики створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного
more » ... ного міжнародного бізнесу в статті проаналізовано тенденції розвитку сучасного ринку інжинірингових послуг як важливої складової ефективної економіки. Акцентовано увагу на дослідженні інжинірингової діяльності промислово розвинених країн -лідерів сучасного міжнародного інноваційно орієнтованого ринку. Виділено фактори, врахування яких є необхідним при прийнятті рішень замовником щодо доцільності укладання контракту на інжинірингові послуги. Представлено розгорнуту характеристику інжинірингу, в основі якої виділено структурні елементи: основні спрямування, предмет торгівлі, матеріальну складову. Актуалізовано питання розробки ефективної методики створення інжинірингового продукту, результатом впровадження якої повинні стати інноваційні інжинірингові рішення з урахуванням потреб конкретного замовника. За результатами проведених досліджень розроблено алгоритм формування та відбору конкурентоспроможних інжинірингових рішень, в основу якого покладено принцип інноваційності інжинірингової послуги, який має бути базовим фактором впливу на конкурентоспроможність інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу. Ключові слова: інновації, інноваційно орієнтований бізнес, міжнародний бізнес, інжиніринг, інжинірингова діяльність, інжиніринговий продукт.
doi:10.32983/2222-4459-2019-4-34-41 fatcat:ancxecwgerbmhj2ilv4j6r7cja