Assess electricity quality by means of fuzzy generalized index

Sergiy Tymchuk, Oleksandr Miroshnyk
2015 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Виконано оцінку ступеня відповідності показників якості електричної енергії нормам за допомогою теорії нечітких множин. Запропоновано інтегральний показник якості електричної енергії для конкретних видів навантаження. Показано конкретний приклад нечіткої оцінки якості електроенергії і представлені інтегральні показники якості електричної енергії для двигунного, освітлювального навантаження і для приладів з мікропроцесорними блоками керування Ключові слова: якість електричної енергії, вид
more » ... енергії, вид навантаження, нечіткі множини, інтегральний показник Выполнена оценка степени соответствия показателей качества электрической энергии нормам с помощью теории нечетких множеств. Предложен интегральный показатель качества электрической энергии для конкретных видов нагрузки. Показан конкретный пример нечеткой оценки качества электроэнергии и представлены интегральные показатели качества электрической энергии для двигательной, осветительной нагрузки и для приборов с микропроцессорными блоками управления Ключевые слова: качество электрической энергии, вид нагрузки, нечеткие множества, интегральный показатель UDC 621.311
doi:10.15587/1729-4061.2015.42484 fatcat:yvyiqfjz5ndbrpctbz6bd2b3re