Evaluation of Mechanical and Physical Characteristics of Eco blended Melange Yarns

Akhtarul Islam Amjad, M L V Textile and Engineering College, Bhilwara, Department of Textile Engineering, Rajasthan, 311001, India, Rajiv Kumar, M L V Textile and Engineering College, Bhilwara, Department of Textile Engineering, Rajasthan, 311001, India
2020 Tekstilec  
The production and consumption of melange yarns are gradually increasing due to natural multi-colours and strong 3D fashionable eff ects. The raw material and chemical processing infl uence the environmental and textile values of the melange yarn. Organic cotton and regenerated cellulose fi bres are basic raw materials for eco-friendly production of yarns. In this study three diff erent regenerated fi bres are blended with organic cotton in three diff erent ratios to manufacture the blended
more » ... ure the blended melange yarns of two diff erent shade depths. Therefore, cotton-bamboo viscose, cotton-lyocell and cotton-SeaCell™ blended melange yarns with three blend combination 30/70, 50/50 and 70/30 are manufactured. All the dyed and grey components are mixed at the blow room. The aim of the study is to investigate impact of raw material and blend ratio on mechanical and physical characteristics of diff erent shade depth blended melange yarns. Better yarn characteristics with respect to yarn evenness, imperfections, hairiness, tenacity, elongation, coeffi cient of friction and diameter are achieved for lower shade depth melange yarn. In cotton-rich blended melange yarns, elongation, hairiness, evenness, total imperfections and diameter are noticeably worse for all the combinations. Statistical analysis shows signifi cant eff ect of blend type, blend ratio and shade depth on the all yarn properties. TM , v razmerjih 30/70, 50/50 in 70/30. Barvane in surove komponente vlaken so bile mešane v fazah priprave prediva. Namen študije je bil raziskati vpliv razmerja surovin v mešanicah na mehanske in fi zikalne lastnosti melanžnih prej. Boljše lastnosti prej glede enakomernosti, količine napak, kosmatosti, trdnosti, raztezka, koefi cienta trenja in premera so bile dosežene pri melanžnih prejah s svetlejšim barvnim tonom. V melanžnih prejah z večjim deležem bombaža so bile pri vseh mešanicah ugotovljene slabše vrednosti raztezka, kosmatosti, enakomernosti, količine napak in premera. Statistična analiza je pokazala pomemben vpliv vrste mešanice, razmerja mešanice in globine barvnega tona na vse lastnosti preje. Ključne besede: bambusova viskoza,Tencel Izvleček Proizvodnja in poraba melanžne preje se postopoma povečuje zaradi naravne večbarvnosti in zelo modnih 3D estetskih učinkov. Surovine in kemična obdelava vplivajo na okolje in tekstilne lastnosti melanžne preje. Organski bombaž in regenerirana celulozna vlakna so osnovne surovine za okolju prijazno proizvodnjo preje. Z namenom, da bi dosegli različne barvne nianse, so bile v študiji izdelane melanžne preje iz mešanic vlaken bombaž/bambusova viskoza, bombaž/liocel in bombaž/SeaCell
doi:10.14502/tekstilec2020.63.94-103 fatcat:hnfzs6v64zb3boqcmvnqp3m3oe