The Relationship Between R&D Expenditure and Gdp in Turkey
Türkiye'de Ar-Ge Harcamaları ile Gsyih İlişkisi

KORAY DUMAN, KEVSER AYDIN
2018 Gazi Journal of Economics and Business  
doi:10.30855/gjeb.2018.4.1.005 fatcat:57qjoh6jtzambe4pct2d7nxmei