Genç ve Yaşlı Dişi Köpeklerde Foliküler Morfolojinin Farklılıkları ve Anti Müllerien Hormon ile İlişkisi
Differences in the Follicular Morphology of Young and Aged Bitches and Their Correlation with the Anti-Müllerian Hormone

Ömer KORKMAZ, Deniz KORKMAZ, İbrahim Mert POLAT, İlknur PIR YAĞCI, Mert PEKCAN, Birten EMRE, Abuzer Kafar ZONTURLU
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This study aimed to investigate the structural, morphological and cellular differences of follicles at different stages of follicular development as well as to determine the correlation of the ovarian follicle population with serum Anti-Müllerian Hormone (AMH) levels in young and aged bithches. Sixteen bitches were divided into two groups according to their ages. Group A included young bitches aged 2 years (n=8) while Group B constituted of those aged 8 to 10 years (n=8). Diameters of the
more » ... meters of the primordial, primary and preantral follicles were found to be significantly larger in Group B, in comparison to Group A. In Group A, the mean number of granulosa cells was 91.65±2.23 in the secondary follicles and 301.31±4.16 in the preantral follicles. In Group B, the same values were found to be 89.46±2.68 and 270.25±3.54, respectively. The mean serum AMH levels in Group A and Group B were 0.233±0.046 ng/mL and 0.099±0.008 ng/mL, respectively (P<0.05). In conclusion, the results indicated that the number of primordial and primary follicles as well as the numbers of granulosa cells in secondary and preantral follicles decreased with advanced age which resulted in lower serum AMH levels in aged bitches. The results suggested that the AMH, which is used as a fertility parameter in humans, could also be used for the same purpose in dogs. Özet Sunulan çalışmada genç ve yaşlı dişi köpeklerde, foliküler gelişimin farklı aşamalarında, foliküllerin yapısal morfolojik ve hücresel farklılıklarının ortaya konması, ovaryum follikül popülasyonunun Anti Müllerien Hormon (AMH) ile ilişkilerinin araştırılması ve bu hormonun genç ve yaşlı köpeklerdeki düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, materyalini 8 adet, 2 yaşında, genç (grup A) ve 8 adet, 8-10 yaş aralığında yaşlı olmak üzere (grup B) toplam 16 dişi köpek oluşturmuştur. Primordial, primer ve preantral folikül çapları grup B de grup A'ya göre daha yüksek ölçülürken sekunder folikül çapları yönünden gruplar arası fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Grup A'da Sekunder foliküllerdeki granuloza hücreleri ortalama 91.65±2.23 adet preantral foliküllerde ise 301.31±4.16 adet sayılmıştır. Grup B'de ise bu değerler sırasıyla 89.46±2.68 ve 270.25±3.54 adet olarak kaydedilmiştir. Çalışmada serum AMH sonuçlarına bakıldığında Grup A' da bu değer ortalama 0.233±0.046 ng/mL tespit edilmiştir. Grup B'de ise bu ortalamanın 0.099±0.008 ng/mL'ye düştüğü gözlemlendi (P<0.05). Sonuç olarak köpeklerde artan yaş ile primordial ve primer folikül sayılarının ve özellikle sekunder ve preantral foliküllerdeki granuloza hücre sayılarının azalması ve AMH hormonunun da buna paralellik göstermesi, insanlarda fertilite parametresi olarak kullanılan AMH hormonunun köpeklerde de kullanılabileceğini göstermektedir.
doi:10.9775/kvfd.2016.15306 fatcat:ovnkks3myjfhxio4bohbkbx3ou