Sinus Surgery Complicated with Ventricular Fibrillation in A Young Patient; Inverted (Reverse) Takotsubo Cardiomyopathy

Gultekin G. Demir
2016 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi  
Sinus surgery complicated by ventricular fibrillation in a young patient: Inverted (reverse) Takotsubo cardiomyopathy Genç bir hastada sinüs cerrahisi sonrası gelişen ventrikül fibrilasyonu: Özet-Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTK), apikal balonlaşma veya stres kardiyomiyopatisi olarak da bilinmektedir ve epikardiyal koroner arterlerde kritik darlığın eşlik etmediği geçici sol ventrikül fonksiyonu bozukluğu ile kendini gösterir. En sık başvuru şekli akut substernal göğüs ağrısı, bazen ani nefes
more » ... , bazen ani nefes darlığı ve senkop ve nadiren de şok şeklinde olup tabloya ST-segment yükselmesi ve kardiyak biyobelirteçlerin yükselmesi eşlik eder. Ters TTK ise çok daha nadir görülür ve bazal ve/veya midventriküler segmentlerin hipokinezisi ile karakterizedir. Bu yazıda, kronik sinüzit ve nazal polip nedeniyle nazal sinüs cerrahisi geçiren ve cerrahi sonrası ventrikül fibrilasyonu gelişen 27 yaşındaki bir kadın hasta sunuldu. Summary-Takotsubo cardiomyopathy (TTC), also known as left ventricular apical ballooning syndrome or stress cardiomyopathy, is characterized by transient left ventricular systolic dysfunction and the absence of obstructive lesion in the epicardial coronary arteries. The most common presentation is acute substernal chest pain, although occasionally dyspnea and syncope, and rarely shock with STsegment elevation and elevated cardiac biomarkers have been observed. Inverted (reverse) TTC is a rare pattern characterized hypokinesis of the basal and midventricular segments. Presently described was case of a 27-year-old woman with ventricular fibrillation following endoscopic nasal sinus surgery. 418 Abbreviations: ECG Electrocardiogram TTC Takotsubo cardiomyopathy CASE REPORT Conflict-of-interest issues regarding the authorship or article: None declared.
doi:10.5543/tkda.2015.76128 pmid:27439928 fatcat:lnvmt5ltzbaidee2z3owyfdxli