MODIFICATIONS OF THE WISE OLD WOMAN ARCHETYPE IN US WOMEN DRAMA
РІЗНОВИДИ АРХЕТИПУ МУДРОЇ СТАРОЇ У ЖІНОЧІЙ ДРАМАТУРГІЇ США

Anna Gaidash
2016 Synopsis Text Context Media  
УДК 821.111(73).09 РІЗНОВИДИ АРХЕТИПУ МУДРОЇ СТАРОЇ У ЖІНОЧІЙ ДРАМАТУРГІЇ США Анна Гайдаш Київський університет імені Бориса Грінченка Актуальність даної розвідки зумовлена висвітленням сучасного тлумачення поняття не/канонічної літератури на матеріалі п'єс М. Норман «Пральня» (1978) та М. Едсон «W;t» (1995). Мета статті полягає в ідентифікації проблемно-семантичних аспектів вікової динаміки старіння в американській жіночій драматургії з точки зору канонічного розмаїття. В п'єсі М. Норман
more » ... єсі М. Норман виявлені: деструктивна стратегія старіння літнього персонажа, приналежність до інтровертованого типу похилого віку, уособлення модифікованого архетипу мудрої старої. У драмі М. Едсон визначені: конструктивна стратегія старіння персонажа похилого віку, приналежність до екстравертованого типу літнього віку, уособлення класичного архетипу мудрої старої. Спільним знаменником обох творів є наявність таких геронтологічних маркерів, як спогади, характерні для концепції «перегляду життя» та міжгенераційні стосунки. Ключові слова: жіноча драматургія США, не/канон, архетип мудрої старої.
doi:10.28925/2311-259x.2016(2)116 fatcat:myj5ym2qlvesfferuxhbjoh43y