Percepties van opstellers van de jaarrekening op de kosten en baten van IFRS 15: Revenue From Contracts With Customers

Haala Aarab, Sanjay Bissessur, Ralph ter Hoeven
2015 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
De nieuwe standaard voor omzetverantwoording, IFRS 15: Revenue from contracts with customers, is op 28 mei 2014 verschenen. IFRS 15 heeft als doel de regelgeving voor het verantwoorden van omzet te verduidelijken en een universeel model te creëren om verschillende soorten transacties in verscheidene industrieën op vergelijkbare wijze te verwerken in de jaarrekening. In dit artikel wordt de conceptuele fundering van IFRS 15 besproken. IFRS 15 resulteert in een verschuiving van de
more » ... de winst-en-verliesrekeningbenadering van verslaggeving naar een balansbenadering. De regelgever meent dat hiermee de informatiewaarde van de jaarrekening wordt verhoogd. Vervolgens wordt door middel van empirisch onderzoek de percepties van opstellers van de jaarrekening op de mogelijke kosten en baten van het nieuwe model geanalyseerd. Een analyse van de comment letters op de Revised Exposure Draft Revenue from contracts with customers (IASB, 2011) toont aan dat opstellers van de jaarrekening menen dat de kosten die gemaakt moeten worden voor de uitgebreide informatievoorziening onder IFRS 15 de baten overstijgen. Ze geven aan zich het meest zorgen te maken over de grote toename van de verplichte informatieverschaffing, de ontoereikendheid van bestaande informatiesystemen om deze informatie te verschaffen en de retrospectieve toepassing van IFRS 15.
doi:10.5117/mab.89.31237 fatcat:cvlfcjxzofcwrc3icqo2nj67wa